Добре дошли в „In.J.Awa.Ra“ – електронна платформа за развитие на младежта!

In.J.Awa.Ra” - “Повишаване на осведомеността за интеркултурното сътрудничество“ е проект от Европейската програма „EuropeAid“, която поощрява интеркултурния диалог между младежта в глобалния свят.

„In.J.Awa.Ra” поощрява участието на младежта в процесите на глобално развитие на света и подкрепя развитието на разбирателството между глобалния север и юг, с акцент на устойчивото развитие и социалната справедливост.