Знания и овластяване

Консултации и дискусии с младежки сдружения за развитието на образователни дейности

Разработване на учебни програми, за Целите на хилядолетието за развитие

Семинари за младежи

Резултати

Continue Reading

Споделяне и игра

Побратимяване между младежи в шестте страни партньори

Побратимяване между младежи от шестте страни на ЕС и граждани от слабо развитите страни.

Развитие на In.J.Awa.Ra. игра

Прилагане на европейско състезание за развитие

Резултати

Continue Reading

Комуникации и дейности

Разработване на онлайн платформа и комуникационни дейности

Обучение и тренинги (инициативи за повишаване на вниманието) в сътрудничество с младежки сдружения

Организация на In.J.Awa.Ra. фестивали

Резултати

Continue Reading