Знания и овластяване

Консултации и дискусии с младежки сдружения за развитието на образователни дейности

Разработване на учебни програми, за Целите на хилядолетието за развитие

Семинари за младежи

Резултати

Консорциумът на проекта в сътрудничество с местните младежки асоциации от страните от ЕС, ще разработят обща учебна програма, която включва теми като "Промяна на климата", "Гражданска ангажираност", "Образование за всички", "Изкореняване на бедността", "Устойчива енергия" и "Целите на хилядолетието за развитие". Учебната програма ще се апробира в поредица от работни срещи с участието на представители младежки асоциации от страните партньорки. Основната цел на семинарите е да се даде възможност на младите хора, да им предостави платформа, за да могат да обсъдят вижданията си относно сътрудничеството за развитие, да им даде инструменти, за да разберат динамиката на сътрудничеството за развитие, за работа в мрежа с други младежи в Европа и в развиващите се страни , както и да изгради капацитета им да работят активно в повишаване на осведомеността и застъпничеството за устойчиво развитие.