Споделяне и игра

Побратимяване между младежи в шестте страни партньори

Побратимяване между младежи от шестте страни на ЕС и граждани от слабо развитите страни.

Развитие на In.J.Awa.Ra. игра

Прилагане на европейско състезание за развитие

Резултати

Online и лице в лице побратимяване между младежки асоциации от ЕС и развиващите се страни, което ще бъде насърчавано чрез уеб платформата In.J.Awa.Ra и фестивали за развитие, които трябва да бъдат организирани в партньорските страни. Игра за Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР), също ще бъде разработена, за да стимулира интереса на младите хора в ЦХР и да се научат играейки. Младежите ще участват в състезанията, които се провеждат в държавите - партньори.