Καλώς ήρθατε στην ψηφιακή πλατφόρμα In.J.Awa.Ra για τους νέους και την ανάπτυξη!

Το έργο “Διαπολιτισμική Συνεργασία για Ευαισθητοποίηση – In.J.Awa.Ra”, το οποίο στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει στόχο την προώθηση του διαπολιτισμικού διάλογου μεταξύ των νέων από όλο τον κόσμο.

Το In.J.Awa.Ra ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης με βάση την κριτική κατανόηση των σχέσεων μεταξύ του Παγκόσμιου Βορρά και του Νότου, με ιδιαίτερη έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη.