Γνώση & Εξουσιοδότηση

Διαβουλεύσεις και συζητήσεις με οργανώσεις νέων για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος με βάση τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Εφαρμογή εργαστηρίων για τη νεολαία

Αποτελέσματα

 Η κοινοπραξία του έργου σε συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις της νεολαίας από χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ανάπτυξε ένα κοινό αναλυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει θέματα όπως "Κλιματική Αλλαγή", "Πολιτότητα", "Εκπαίδευση για όλους", "Εξάλειψη της φτώχειας", "Αειφόρος Ενέργεια» και οι "Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας". Το αναλυτικό πρόγραμμα θα παραδοθεί σε μια σειρά εργαστηρίων με τη συμμετοχή νέων και εκπροσώπων οργανώσεων νεολαίας από τις συνέταιρες χώρες. Ο πρωταρχικός στόχος των εργαστηρίων είναι να ενδυναμώσει τους νέους, να τους παρέχει μια πλατφόρμα για να συζητήσουν το όραμά τους για την αναπτυξιακή συνεργασία, να τους δοθούν τα εργαλεία για να κατανοήσουν τη δυναμική της συνεργασίας για την ανάπτυξη, να δικτυωθούν με άλλους νέους στην Ευρώπη και στις αναπτυσσόμενες χώρες , και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να εργαστούν ενεργά για την ευαισθητοποίηση και την υπεράσπιση της αειφόρου ανάπτυξης.