Μοιράζομαι και Παίζω

Αδελφοποιήσεις μεταξύ της νεολαίας των 6 συνέταιρων χωρών

Αδελφοποιήσεις  μεταξύ της νεολαίας της Ευρώπης των 6 Ευρωπαϊκών περιοχών και των πολιτών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.

Ανάπτυξη του επιτραπέζιου παιχνιδιού In.J.Awa.Ra.

Υλοποίηση της ανάπτυξης Εθνικών και Ευρωπαϊκών διαγωνισμών.

Αποτελέσματα

Θα προωθηθούν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας In.J.Awa.Ra, διαδικτυακές  και πρόσωπο με πρόσωπο αδελφοποιήσεις μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας από την ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών και θα διοργανωθούν φεστιβάλ ανάπτυξης, στις συνέταιρες χώρες. Επίσης, θα δημιουργηθεί ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, για να τονώσει το ενδιαφέρον των νέων στους Στόχους αυτούς και να επιφέρει μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Η νεολαία θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Διαγωνισμών επιτραπέζιου παιχνιδιού που θα πραγματοποιηθούν στις συνέταιρες  χώρες, ως μέσο δικτύωσης και αλληλεπίδρασης των νέων της Ευρώπης.