Θέση:
Σωτήρης Θεμιστοκλέους
Διεύθυνση:
29, Λυκαβητού
Μακεδονίτισσα
Λευκωσία
2401
Κύπρος
Τηλέφωνο:
+357 22002100
Αποστείλετε ένα Email