Žinios ir Skatinimas

Konsultacijos ir diskusijos su jaunimo asociacijomis švietimo veiklai plėtoti

Mokymo programos vystymas, remiantis Tūkstantmečio plėtros tikslais

Įgyvendinimas jaunimo seminarų

Rezultatai

Konsorciumas, bendradarbiaudami su vietos jaunimo asociacijomis iš skirting ES šalių, sukūrė bendrą mokymo programą, kuri apima tokias temas, kaip "Klimato kaita", "Pilietinis dalyvavimas", "Švietimas visiems", "Skurdo mažinimas", "Darni energetika" ir "Tūkstantmečio plėtros tikslai". Mokymo programa bus pristatyta seminaruose jaunuoliams ir jaunimo asociacijų atstovams iš šalių partnerių.Pagrindinis seminarų tikslas yra suteikti jaunimui erdvę pamąstyti bei aptarti savo viziją vystomojo bendradarbiavimo srityje, suteikti jiems įrankius suprasti vystomojo bendradarbiavimo dinamiką, bendradarbiauti su kitomis jaunimo Europoje ir besivystančiose šalyse ir didinti gebėjimus aktyviai dirbti vystomojo bendradarbiavimo srityje.